Publikationer

Skol- och kursmaterialet

Rovdjurskontaktpersonens grundkurs (viltinfo.fi), december 2022

De stora rovdjuren på spåret skolmaterialet för grundskolan (luonnonvaratieto.luke.fi), augusti 2021

Rapporter och handböcker

Verksamhetsanvisningar för revirsamarbetsgrupperna (pdf), 11.3.2022

Handbok för rovdjurskontaktpersoner (pdf), 27.4.2021

Vem hjälper om du möter en varg? (pdf 93 Kb), 20.4.2021

Suurpetoriski ja vahinkojen ennaltaehkäisy tuotantoeläintiloilla (”Stora rovdjuren, risk för skador och åtgärder för att förhindra skador”, på finska, sammanfattning på svenska) (jukuri.luke.fi), 27.1.2021

Kansalaisten susisuhde (”Attityder gentemot vargar i Finland”, på finska, sammanfattning på svenska), 12.8.2020

Utvärdering av bästa skadeförebyggande åtgärderna inom varg bevarande (pdf), 20.5.2020
(rapport på engelska, sammanfattning på svenska)

Videor

Hur du sätter upp stängslet mot stora rovdjur (youtube.com, 8:32 min) 10.5.2023

”Går det inte att bara räkna de där vargarna?” – Modellering vid beräkning av antalet vargar (youtube.com) 2.6.2022

Demonstration av nya metoder för att skydda husdjur (youtube.com, 6:44 min) 30.3.2022

”I början var folk bekymrade av varg” – Rovdjurskontaktperson samlar in rovdjursobservationer (youtube.com, 7:39 min) 4.12.2020

Vad avslöjar DNA om varg? (youtube.com, 5:42 min) 27.10.2020

Hur har sommaren och arbetet med att skydda produktionsdjur förlöpt? VargLIFE-planerarna berättar, 25.9.2020 (videon är på finska men du kan även läsa diskussionen i textform)

Hur uppskattas vargbeståndet? (youtube.com, 5:01 min) 10.6.2020

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om VargLIFE finns i ePressi (epressi.com)

Aktuellt

Läs om projekt nyheter.

Populära artiklar

Insamlingen av DNA-prover utvidgades till nästan samtliga etablerade vargrevir i landet (metsastajalehti.fi), 3.5.2024

En matematisk modell som liknar en miniatyrmodell av djursamhället (metsastajalehti.fi), 3.5.2024

Mängden DNA-prover av varg på fortsatt god nivå (luke.fi), 30.3.2023

Vargens återkomst – frågor och funderingar (metsastajalehti.fi), 7.3.2023

Webbkursen för rovdjurskontaktpersoner passar även veteraner (metsastajalehti.fi), 9.1.2023

Förvaltningen av de vilda djuren väcker tvister både i Finland och ute i världen (metsastajalehti.fi), 25.11.2022

Vargattackerna på får sker främst i juli (metsastajalehti.fi), 17.11.2022

Färsk varginformation på revirsamarbetsgruppernas seminarier (metsastajalehti.fi), 31.10.2022

Säsongen för dna-insamling av varg är inne – proverna ger viktig information om vargarna (luke.fi), 31.10.2022

Revirsamarbetet har utökats runtom i Finland (metsastajalehti.fi), 29.6.2022

Förebyggande av vargskador på husdjurslägenheter (metsastajalehti.fi), 16.5.2022

Spelreglerna för verksamheten med rovdjurskontaktpersoner (metsastajalehti.fi), 16.5.2022

Under vintern insamlades över 1 000 DNA-prover av vargar (luke.fi), 30.3.2022

Förnyad grundkurs för rovdjurskontaktpersoner (metsastajalehti.fi), 8.3.2022

2021

Webbinarieserie om vargfrågor (metsastajalehti.fi), 7.12.2021

Vad har vargpatrullen lärt sig om gårdsbesök? (metsastajalehti.fi), 7.12.2021

Säsongen för dna-insamling av varg är inne – i vinter analyseras vargarnas dna med exaktare metoder än tidigare (luke.fi), 1.11.2021

DNA-insamlingen var viltförvaltningens gemensamma satsning (metsastajalehti.fi), 27.4.2021

Rovdjurskontaktpersonerna får nytt utbildningsmaterial (metsastajalehti.fi), 21.1.2021

Vargattacker på hundar (metsastajalehti.fi), 15.1.2021

2020

Information om vargkullar med hjälp av viltkameror (metsastajalehti.fi), 4.12.2020

Utbildningen för rovdjurskontaktpersoner förnyas (riistanvuoksijulkaisu.fi), 4.12.2020

Praktiskt arbete med rovdjursskador (riistanvuoksijulkaisu.fi), 4.12.2020

Vargarna ger fårfarmarna arbete (metsastajalehti.fi), 19.11.2020

Uppföljningen av vargstammen behöver DNA (metsastajalehti.fi), 10.11.2020

Risken för vargangrepp på hundar är nu maximal (metsastajalehti.fi), 13.10.2020

Vi behöver nya innovationer för att hindra vargattacker på hundar (metsastajalehti.fi), 14.4.2020

Nytt projekt sätter planeraren på vargspåret (metsastajalehti.fi), 18.3.2020

DNA-inventering ger ny information om vargarnas rörelser och vargpopulationen (luke.fi) 30.1.2020

Informationspaket

Ett hurdant djur är den finska vargen? (pdf)

Människan och vargen (pdf)

Forskning producerar mångsidig information om vargen (pdf)

Förvaltning av bestånd av stora rovdjur: äktorer och roller (pdf)

Presentationsmaterial om projekt

VargLIFE resultat halvvägs i projektet (pdf, 1,2 Mt)

VargLIFE broschyr på svenska (pdf)

Tillgänglig version av VargLIFE broschyren (Word, 24 kt)

VargLIFE poster (pdf)

Föredrag

Revirsamarbetets webbinarium (pdf, 6,5 Mt), November 2021

Utbildningen för insamlare av varg DNA-prover (youtube.com, 59:24 min), 19.10.2021

Seminaari metsästyskoirien suojaamisesta (pdf) (på finska), 29.5.2020

Media kaffe 12.3.2020

Valtakunnalliset Riistapäivät 14.1.2020 (pdf, på finska), Madeleine Nyman, Luke

Workshops

Mallinnustyökalun (MSE) kehitystyön käynnistäminen sidosryhmien kanssa (pdf, på finska), Samu Mäntyniemis webinar presentation 10.1.2020

Modellverktyg

MSE-modelverktygets prototyp på engelska (drive.google.com, zip-fil), uppdaterad 26.8.2021

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo