Kontaktuppgifter

Alla frågor gällande projektet kan skickas till susilife@luke.fi.

Madeleine Nyman, projektchef
madeleine.nyman@luke.fi
029 532 2336

Katja Holmala, forskningschef, vetenskaplig ledare för projektet
katja.holmala@luke.fi
029 532 7206

Iina Ala-Kurikka, kommunikationssamordnare
iina.ala-kurikka@luke.fi
+358 29 532 2812

Mari Lyly, specialplanerare, Finlands viltcentral
mari.lyly@riista.fi
029 431 2274

Mari Tikkunen, projektplanerare, Finlands viltcentral
mari.tikkunen@riista.fi
029 431 2239

Jenni Pirinen, projektplanerare, Finlands viltcentral
jenni.pirinen@riista.fi
029 431 2307

Mikko Jokinen, projektplanerare, Finlands viltcentral
mikko.jokinen@riista.fi
029 431 2324

Henri Pelkonen, chef för jakt- och fiskeövervakningen, Forststyrelsen
henri.pelkonen@metsa.fi
020 639 6020

Harri-Pekka Pohjolainen, kriminalöverkommissarie, Polisinrättningen i Östra Finland
harri-pekka.pohjolainen@poliisi.fi
029 545 6567

Lauri Kajander, Finlands naturskyddsförbund, Nylands distrikt
lauri.kajander@sll.fi

Vildmarkspatrullens tipstelefon
050 534 3174

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo