Teman

Insamling av DNA-prover och uppföljning

Insamlingen av DNA-prover utökas under projektets gång till alla vargrevir. Med hjälp av DNA-prover preciseras beståndsberäkningen. Frivilliga utbildas för insamling av prover. Läs mer om insamling av DNA-prover och uppföljning.

Växelverkan och samarbete i vargområdena

Nätverket av rovdjurskontaktpersoner utökas och stärks, projektplanerarna tillhandahåller rådgivning för invånare i vargområden och verksamheten i revirsamarbetsgrupperna utvecklas. Läs mer om växelverkan och samarbete i vargområdena.

Patrull bestående av polis och jakt- och fiskeövervakare i östra Finland

En polis och en jakt- och fiskeövervakare patrullerar tillsammans för att förebygga naturresursbrott och olagligt dödande av varg. Läs mer om patrullen.

Förebyggande av skador

Projektet förmedlar information om vargens biologi och förebyggande av vargskador. Inom projektet utvecklas praktiska åtgärder för att förebygga skador, till exempel hundvästar som skyddar jakthundar. Dessutom erbjuder projektet djurstallar hjälp för att skydda husdjuren. Läs mer om förebyggande av skador.

Modellverktyg för vård av vargstammen

Vid vård av vargstammen ska olika mål och situationer beaktas. Projektet tar fram verktyg för att planera åtgärder och skapa prognoser över effekterna. Läs mer om modellverktyg.

Kommunikation

Medborgarna, medierna och riksdagen får tillförlitlig, aktuell och mångsidig information om vargen. Läs mer om kommunikation.

SusiLIFE

VargLIFE förmedlar information om vargen och dess beteende, främjar växelverkan på lokal nivå och skapar verktyg för förebyggande av olägenheter och skador orsakade av varg.

Partners och finansiärer

VargLIFE-projektet (på finska SusiLIFE) genomförs av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Polisinrättningen i Östra Finland och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund.
Partner - Police logo
Partner - Luke logo
Partner - Metsähallitus logo
Partner - Suomen luonnonsuojeluliitto logo
Partner - Suomen riistakeskus logo
Projektet har fått finansiering från EU-programmet LIFE (LIFE BOREALWOLF, LIFE18 NAT/FI/000394). Dessutom finansieras projektet av Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och alla organisationer som genomför projektet. Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf finansierar åtgärder för att förebygga skador och skydda tamdjuren.
Materialet reflekterar synsätt av upphovsmannen, och Europeiska kommissionen eller CINEA är inte ansvariga för användning av materialets innehåll.
EU Life logo